FYZICKÉ OSOBY

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

Ak si podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba, je potrebné vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. To nájdete v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B.

IČO: 42190843
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Adresa: Javorová 7, 974 09 Banská Bystrica

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska – jeho adresu nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

V prípade, že ste počas roka 2023 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať až 3 % z vašich daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie). Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Dôležité: Okrem samotného daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo!

ZAMESTNANCI

Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane. Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Údaje o našom občianskom združení, ktoré kampaň Do práce na bicykli organizuje, sú v ňom už predvyplnené.

Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Jeho adresu nájdete TU.

Obidva formuláre je možné vyplniť aj online na tejto stránke.

V prípade, že ste počas roka 2023 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať až 3 % z vašich daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

  • Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2024) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.

2. Do 31. marca 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Zdroj: slovensko.digital