Súťaž Do práce na bicykli je založená na čestnosti účastníkov, a preto veríme, že vaše štatistiky budete vypĺňať pravdivo. Je potrebné podľa vlastného vedomia a svedomia zvážiť reálnosť a správnosť vykazovaných údajov a nechcieť zvíťaziť za každú cenu. Viac ako o víťazstvo totiž v kampani ide o spojenie síl a vytvorenie tlaku na samosprávy, aby venovali rozvoju cyklodopravy v slovenských mestách zvýšenú pozornosť.

Odpoveď: Nie. Súťaž je určená len pre tímy. V pravidlách/štatúte súťaže je uvedené, že tím musí obsahovať minimálne 2 a max. 4 členov. Práve podmienka tímu je totiž nástroj na to, aby aktívnejší zamestnanci pozvali/motivovali svojich kolegov vytvoriť spolu tím.

Odpoveď: Nie. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.

Odpoveď: Nie, ale obvyklou, teda tou, ktorou do práce bežne chodievate. Ak v rámci cesty do alebo z práce absolvujete inú trasu ako je bežné, napr. pôjdete z práce na kofolu alebo do obchodu, počítajú sa aj tieto prejdené kilometre. Úmyselné predlžovanie bežnej trasy, napr. ak namiesto 5 kilometrov prejdete okruhom 20 km, je už považované za umelé navýšenie dĺžky trasy a je na férovosti a slušnosti každého jedného účastníka, aby takto predĺženú cestu do práce či z práce v celej dĺžke do evidencie nezadával.

Odpoveď: Áno, je to možné. V tomto prípade si vytvoríte a ako jazdy budete zapisovať vaše „obvyklé“ cesty do práce, ktoré by ste absolvovali v prípade, že by ste pracovali na svojom bežnom pracovisku. Môžete odjazdiť aj inú trasu, nielen do práce a naspäť. V tom prípade si absolvovanú jazdu zaevidujete len v dĺžke, ktorá nepresiahne „obvyklú“ cestu do práce.

Odpoveď: Súťaž prebieha každý deň v týždni. Do evidencie najazdených kilometrov si preto uvádzate reálne prejdené kilometre v období od 1. – 30. júna za každý deň, ktorý ste boli v práci. Bez ohľadu na to, či to bol pondelok alebo sobota.

Odpoveď: Čiastočne. Do hlavnej súťaže sa počítajú len jazdy a kilometre prejdené na bicykli. ALE: do kampane DPNB sme pridali aj súťaž pre jej účastníkov dochádzajúcich do práce verejnou dopravou alebo pešo, ktorí môžu zabojovať o ceny. Podmienkou je, že počas júna absolvujú aspoň 26 jázd do práce/z práce verejnou dopravou alebo pešo. Navyše, pri použití uvedených foriem dopravy sa súťažiacemu, tímu aj mestu pripočítava ušetrené CO2, čím účastníci zlepšujú uhlíkovú stopu seba a svojho tímu, a zvyšujú aj šance na celkové víťazstvo ich samosprávy. (Pozn.: Systém prepočítava CO2 ušetrené oproti ceste autom podľa špecifického vzorca)

Odpoveď: Tieto zmeny vie spraviť iba vedúci tímu. Vo svojom súťažnom konte klikne vľavo na záložku Správa tímu a následne na podzáložku Členovia tímu. Na zobrazenej stránke nájde tlačidlo „Pridať člena“, prostredníctvom ktorého môže pridať ďalšieho člena tímu. Pozor, tím môže mať maximálne 4 členov! Člena tímu vymaže vedúci tímu na rovnakej stránke – pri jednotlivých členoch tímu je červený smetný kôš, po kliknutí na ktorý sa člen tímu vymaže. Pridávanie a mazanie členov tímu je možné do 7. júna. 

Odpoveď: Minimálne raz za 7 dní, nakoľko systém je nastavený tak, že vám umožní zadať svoje jazdy v deň prihlásenia a 6 dní spätne. Po uplynutí tejto doby už nie je možné zadať vaše jazdy do systému, preto je dôležité ustriehnuť si toto obdobie. Líder tímu môže do evidencie zadávať jazdy všetkým členom tímu, naopak to možné nie je.

Odpoveď: Tieto veci vie spraviť iba vedúci tímu. Vo svojom súťažnom konte klikne na záložku Správa tímu a následne na podzáložku Nastavenia tímu. Na uvedenej stránke nájde políčko s názvom tímu, ktorý môže prepísať, prípadne si vyberie spomedzi kolegov toho, na ktorého prepne rolu vedúceho tímu. Pozor, hneď ako rolu vedúceho tímu priradíte inému kolegovi, stratíte všetky oprávnenia spadajúce pod rolu vedúceho tímu! Tzn. aj možnosť zmeny názvu tímu, pridávania ďalších členov a pod.

Odpoveď: Všetky tieto zásahy viete zrealizovať na stránke Môj profil, na ktorú sa dostanete po kliknutí na vaše meno v hornej lište vášho súťažného konta.

Odpoveď: Zaregistrujete sa pod IČOm vášho občianskeho združenia a pod samosprávu, v ktorej má sídlo vaše OZ.

Odpoveď: Áno, do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci, ktorí na cestu do práce používajú elektrobicykle, kolobežky, elektrokolobežky alebo kolieskové korčule. Do evidencie si najazdené kilometre zadávate tak, akoby ste išli na bicykli.

Odpoveď: Vojdite do vášho konta, do záložky „Trasy a jazdy“ a podzáložky „Moje jazdy“. Tam nájdete button na prepojenie konta s aplikáciou Strava. Po prvom kliknutí naň vás odsmeruje na webovú stránku Stravy, kde povolíte jej prepojenie s kontom DPNB. Následne budete tento button vo vašom konte používať aj pri pridávaní jázd – po následnom kliknutí naň vás už neodsmeruje na stránku Stravy, ale zobrazí sa vám okno na pridávanie jázd s možnosťou výberu jázd zo Stravy. Pozor, aj pridávanie jázd z aplikácie Strava je nastavené tak, aby sa cez ňu dali pridávať len jazdy, ktoré ste ňou absolvovali v aktuálny deň + 6 dní spätne. Tzn. systém vám nepovolí pridávať staršie jazdy.

Odpoveď: Ak sa vaše mesto v registračnom formulári nenachádza, je potrebné nakontaktovať z vašej strany samosprávu a požiadať ju o zaregistrovanie sa do kampane, prípadne si overiť, kedy plánuje prihlášku odoslať. Po prijatí prihlášky bude samospráva zaradená do zoznamu a vy sa budete môcť zaregistrovať.

Odpoveď: Samozrejme. Zakúpenie trička nie je podmienkou účasti v kampani. Je možné zvoliť si registráciu aj bez zakúpenia trička a zúčastniť sa celej kampane aj bez vynaloženia akýchkoľvek finančných prostriedkov. Jeho zakúpením nám však pomôžete pri organizačnom zabezpečení kampane.

Odpoveď: Registrujete sa pod samosprávu, do ktorej spolu s kolegami dochádzate na pracovisko.

Odpoveď: Čiastočne áno. Prepočet zadaných údajov prebieha niekoľkokrát za deň. Vami zadané jazdy sa preto nezobrazia v celkových štatistikách okamžite, ale s menším časovým odstupom – podľa toho, kedy prebehne najbližší prepočet dát.

Odpoveď: Nie. Mená uvedené v tíme nie je možné meniť po uplynutí termínu registrácie. Máte však dve možnosti:

a) Nebudete mu zadávať jazdy do evidencie a súťažiť budú len zostávajúci členovia tímu
b) Dohodnete sa s iným kolegom, že bude jazdiť na jeho meno, na čo bude potrebovať prihlasovacie údaje k jeho účtu (meno a heslo)