Slovensko 2023

1 876 320,40 km

Celkovo na bicykli

248 071

Počet jázd

469 080,10 kg CO2

Ušetrené CO2

4 251

Registrovaných tímov

14 557

Registrovaných účastníkov

128,89 km

Najazdených km/účastníka

83 990,54 km

Celkovo chôdza

46 752

Počet jázd

22 761,44 kg CO2

Ušetrené CO2

4 251

Registrovaných tímov

14 557

Registrovaných účastníkov

5,77 km

Najazdených km/účastníka

551 085,85 km

Celkovo verejnou dopravou

31 408

Počet jázd

93 133,51 kg CO2

Ušetrené CO2

4 251

Registrovaných tímov

14 557

Registrovaných účastníkov

37,86 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

116

Výsledky pre rok 2023