Slovensko 2017

1 107 642,99 km

Celkovo na bicykli

175 930

Počet jázd

276 910,75 kg CO2

Ušetrené CO2

2 566

Registrovaných tímov

8 532

Registrovaných účastníkov

129,82 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

74

Výsledky pre rok 2017