Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Chceme tiež prostredníctvom „hlasu zdola“, od obyvateľov zúčastňujúcich sa kampane, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste a motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

Predovšetkým však chceme motivovať samotných zamestnancov, aby viac používali pri každodennom cestovaní do práce nielen bicykel, ale aj chôdzu a verejnú dopravu.

Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy SR

Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Po desiatich úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli máme aj v roku 2024 ambíciu v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život vo vašom meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám.

Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehajú vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel. Čo je zaujímavé, zároveň s tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov – zvýšením podielu cyklistickej či pešej dopravy totiž pribudlo na uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov.

Procesy zmien, myslenia a konania ľudí vo vyspelejšej časti Európy a nastúpený trend už viac rokov smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Faktom je, že väčšinou začal zdola – od obyvateľov, aktivistov a iniciatív, ktorí cítili, že je potrebná zmena.

“Mesto nie je civilizované vtedy, keď má diaľnice, ale keď má dieťa na trojkolke možnosť pohybovať sa všade s ľahkosťou a bezpečne.”

— Enrique Peñalosa, bývalý starosta Bogoty

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. apríla do 7. júna 2024 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle Štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 7.6.2024.

Organizovaním súťaže máme ambíciu pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričného uznania spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto.

Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že podporujú svoje zdravie, šetria financie a chránia životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v Štatúte súťaže, sme v spolupráci s partnermi pripravili pre ročník 2024 aj bonusy navyše.