Slovensko 2018

1 397 448,72 km

Celkovo na bicykli

211 656

Počet jázd

349 362,18 kg CO2

Ušetrené CO2

3 332

Registrovaných tímov

11 061

Registrovaných účastníkov

126,34 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

81

Výsledky pre rok 2018