Slovensko 2016

849 517,58 km

Celkovo na bicykli

132 595

Počet jázd

212 379,40 kg CO2

Ušetrené CO2

1 666

Registrovaných tímov

5 122

Registrovaných účastníkov

165,90 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

58

Výsledky pre rok 2016