Slovensko 2019

1 026 884,53 km

Celkovo na bicykli

167 250

Počet jázd

256 721,13 kg CO2

Ušetrené CO2

3 779

Registrovaných tímov

12 687

Registrovaných účastníkov

80,94 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

99

Výsledky pre rok 2019