Slovensko 2015

408 690,10 km

Celkovo na bicykli

62 474

Počet jázd

102 172,53 kg CO2

Ušetrené CO2

851

Registrovaných tímov

2 573

Registrovaných účastníkov

158,80 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

50

Výsledky pre rok 2015