Slovensko 2020

929 601,15 km

Celkovo na bicykli

135 750

Počet jázd

232 400,29 kg CO2

Ušetrené CO2

2 553

Registrovaných tímov

8 392

Registrovaných účastníkov

110,77 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

85

Výsledky pre rok 2020