Slovensko 2021

1 715 385,69 km

Celkovo na bicykli

232 708

Počet jázd

428 846,42 kg CO2

Ušetrené CO2

3 448

Registrovaných tímov

11 358

Registrovaných účastníkov

151,03 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

91

Výsledky pre rok 2021