Slovensko 2022

1 868 775,18 km

Celkovo na bicykli

254 138

Počet jázd

467 193,80 kg CO2

Ušetrené CO2

4 021

Registrovaných tímov

13 551

Registrovaných účastníkov

137,91 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

105

Výsledky pre rok 2022