Slovensko 2024

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2

141

Registrovaných tímov

336

Registrovaných účastníkov

0 km

Najazdených km/účastníka

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2

141

Registrovaných tímov

336

Registrovaných účastníkov

0 km

Najazdených km/účastníka

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2

141

Registrovaných tímov

336

Registrovaných účastníkov

0 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

51

Výsledky pre rok 2024