Slovensko 2024

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2

211

Registrovaných tímov

702

Registrovaných účastníkov

0 km

Najazdených km/účastníka

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2

211

Registrovaných tímov

702

Registrovaných účastníkov

0 km

Najazdených km/účastníka

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2

211

Registrovaných tímov

702

Registrovaných účastníkov

0 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

55

Výsledky pre rok 2024