Slovensko 2024

1 716 572,01 km

Celkovo na bicykli

214 934

Počet jázd

429 157,02 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

116,19 km

Najazdených km/účastníka

88 610,96 km

Celkovo chôdza

48 587

Počet jázd

24 013,71 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

6 km

Najazdených km/účastníka

638 331,79 km

Celkovo verejnou dopravou

33 983

Počet jázd

107 878,15 kg CO2

Ušetrené CO2

4 327

Registrovaných tímov

14 774

Registrovaných účastníkov

43,21 km

Najazdených km/účastníka

Registrované samosprávy

96

Výsledky pre rok 2024