Jazdy v kampani si môžete evidovať aj prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Na tento účel je potrebné nainštalovať si aplikáciu STRAVA, ktorú následne prepojíte s vaším DPNB kontom. 

Spôsoby pridávania jázd sú dva – buď si vyberiete niektorú z absolvovaných jázd v aplikácii manuálne v DPNB konte súťažiaceho (a priradíte k nej vybranú formu dopravy a smer jazdy), alebo si budete vybrané jazdy označovať priamo v STRAVE heštegmi #doprace a #domov, čím sa jazdy presunú priamo medzi súťažné jazdy.

Postup na základné spárovanie aplikácie s DPNB kontom a nahranie uloženej jazdy:

  1. Stiahnite si z obchodov Google Play alebo App Store aplikáciu Strava a prihláste sa do nej (nie je potrebné kupovať si platenú verziu aplikácie, evidencia jázd do kampane DPNB funguje aj jej v základnom nastavení).
  2. Prejdite do vášho súťažného konta DPNB a v záložke Trasy a jazdy a podzáložke Moje jazdy nájdete tlačidlo Connect with STRAVA. Po kliknutí naň sa otvorí web Stravy, v ktorom sa prihlásite rovnako, ako ste sa prihlásili do samotnej aplikácie.
  3. Povoľte systému DPNB prístup k vašim aktivitám – ponechajte označené „View data about your private activities“ a kliknite na Authorize.
  4. Pre pridanie jazdy kliknete opäť na tlačidlo Connect with STRAVA, zvolíte smer jazdy a spôsob dopravy, a vyberiete si uloženú Strava trasu, ktorou ste išli. Kliknite na Vytvoriť a hotovo, jazda sa pridá do vášho konta.

Ešte pohodlnejším spôsobom zapisovania jázd je ich automatizácia prostredníctvom heštegov. Systém DPNB totiž umožňuje pridávanie jázd zo Stravy prostredníctvom heštegov #doprace alebo #domov. Keď tieto heštegy uvediete v názve ukončenej jazdy a tá bude v Strave zosynchronizovaná, nebudete musieť jazdu pridávať ručne v konte súťažiaceho – ihneď sa zobrazí vo vašom zozname jázd v DPNB konte.

Postup, ako jazdu pridať automaticky:

  1. Ukončite jazdu v Strave ťuknutím na tlačidlo STOP a následne na FINISH.
  2. Zobrazí sa vám obrazovka Save Activity. Do políčka Title your ride zadáte text #doprace alebo #domov, podľa smeru, ktorým ste išli.
  3. Vpravo hore na obrazovke kliknite na SAVE. Hotovo.

Je dôležité pripomenúť, že jazda sa vo vašom DPNB konte nezobrazí, ak ju nebudete mať zosynchronizovanú v samotnej Strave. Ak bude jazda len v pamäti telefónu a nie na serveri, systém DPNB ju nebude môcť stiahnuť. Na synchronizáciu jázd preto musíte mať Stravu (a teda aj samotný telefón) pripojený k internetu. Následne v prehľade jázd potiahnutím prsta nadol jazdy uložené v telefóne synchronizujete so serverom Stravy.

Treba tiež zdôrazniť, že systém DPNB naťahuje ten druh aktivity, ktorý ste si vy sami zvolili v Strave. Ak ste teda išli pešo a v Strave máte aktivitu označenú ako bicyklovanie (Ride alebo EBikeRide), v evidencii jázd budete mať zaznamenaný „bicykel“. V takom prípade je potrebné jazdu v systéme DPNB vymazať, a následne v Strave jazdu editovať, pričom zmeníte spôsob prepravy na Walk alebo Run.

S vyššie uvedenou vecou súvisí aj postup, ktorý treba aplikovať po prípadnom zmazaní jazdy (napr. z dôvodu jej dodatočnej editácie, zmeny dopravného prostriedku a pod.). Ak automatizovanú Strava jazdu zmažete z konta a budete chcieť nahrať novú, je potrebné v Strave do názvu jazdy doplniť dodatočný text, aby sa názov odlíšil od predchádzajúceho a DPNB systém zaregistroval zmenu. Do názvu je preto potrebné vpísať napr. #doprace rano. Po uložení takto zmenenej jazdy a refreshnutí DPNB konta sa aktualizovaná jazda zobrazí nanovo v zozname jázd.

Je dôležité zdôrazniť, že aj v prípade Stravy platí pravidlo nahrávania jázd v aktuálny deň a maximálne 6 dní spätne. Nebude preto možné jazdy zosynchronizovať napr. na konci mesiaca za celý jún. Systém to nedovolí, medzi jazdy nahrá len tie, ktoré nie sú staršie ako 6 dní.

Chceme tiež pripomenúť, že ide o novú funkcionalitu, ktorá nemohla byť vo veľkom testovaná. Môže preto dôjsť k nepredvídateľným technickým problémom, ktoré sme počas testovania neodhalili. Prosíme vás preto, aby ste si jazdy a ich nahratie v DPNB systéme priebežne kontrolovali, v prípade problémov si ich nahrali manuálne a kontaktovali nás s popisom problému.