Bánovce nad Bebravou

1 669,62 km

Celkovo na bicykli

434

Počet jázd

417,41 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
Marián Chovanec
Počet obyvateľov
18 606
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
80,26 km
Koordinátor mesta
Jana Ďaďová
Telefónne číslo
0904 912 004
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017