Banská Bystrica

52 812,89 km

Celkovo na bicykli

7 455

Počet jázd

13 203,22 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
77 000
Registrovaných tímov/účastníkov
131 / 448
Najazdených km/účastníka
132,82 km
Koordinátor mesta
Jano Miko koordinator BB
Telefónne číslo
0905012236
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2017