Bardejov

191,51 km

Celkovo na bicykli

35

Počet jázd

47,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
33 000
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
38,30 km
Koordinátor mesta
Ing. Jiří Brejník
Telefónne číslo
00421 54 4862177
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017