Bernolákovo

1 675,13 km

Celkovo na bicykli

157

Počet jázd

418,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Červienka
Počet obyvateľov
7 080
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 10
Najazdených km/účastníka
167,51 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marcela Turiničová
Telefónne číslo
0905941866
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017