Bratislava

376 846,64 km

Celkovo na bicykli

42 218

Počet jázd

94 211,66 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ivo Nesrovnal
Počet obyvateľov
422 932
Registrovaných tímov/účastníkov
776 / 2615
Najazdených km/účastníka
219,10 km
Koordinátor mesta
Pavol Griač
Telefónne číslo
+421 259 356 685
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2017