Brezno

2 105,08 km

Celkovo na bicykli

243

Počet jázd

526,27 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezno
Štatutárny zástupca
JUDr. Tomáš Abel PhD.
Počet obyvateľov
21 148
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 12
Najazdených km/účastníka
184,34 km
Koordinátor mesta
Miroslav Baran
Telefónne číslo
0903996040
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2017