Čaňa

5 922,26 km

Celkovo na bicykli

1 536

Počet jázd

1 480,57 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čaňa
Štatutárny zástupca
Michal Rečka
Počet obyvateľov
5 836
Registrovaných tímov/účastníkov
30 / 83
Najazdených km/účastníka
71,64 km
Koordinátor mesta
Mária Strachanová
Telefónne číslo
0905839408
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2017