Dolná Streda

461,01 km

Celkovo na bicykli

64

Počet jázd

115,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolná Streda
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
Počet obyvateľov
1 534
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 2
Najazdených km/účastníka
230,51 km
Koordinátor mesta
Mgr. Vladimír Tomčányi
Telefónne číslo
0905568087
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017