Dolný Kubín

11 334,78 km

Celkovo na bicykli

2 624

Počet jázd

2 833,70 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Mgr. Roman Matejov
Počet obyvateľov
18 563
Registrovaných tímov/účastníkov
30 / 113
Najazdených km/účastníka
105,61 km
Koordinátor mesta
Ing. Vladimír Adamec
Telefónne číslo
+421 917 871 541
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2017