Dunajská Streda

9 072,57 km

Celkovo na bicykli

2 143

Počet jázd

2 268,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Počet obyvateľov
22 641
Registrovaných tímov/účastníkov
24 / 76
Najazdených km/účastníka
123,68 km
Koordinátor mesta
Mgr. Gábor Inczédi
Telefónne číslo
+421 905 442 658
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2017