Galanta

18 378,70 km

Celkovo na bicykli

4 601

Počet jázd

4 594,67 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Galanta
Štatutárny zástupca
Peter Paška
Počet obyvateľov
14 939
Registrovaných tímov/účastníkov
47 / 142
Najazdených km/účastníka
133,22 km
Koordinátor mesta
Silvia Szokolová
Telefónne číslo
0915405933
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2017