Hlohovec

16 996,35 km

Celkovo na bicykli

3 310

Počet jázd

4 249,09 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Kollár
Počet obyvateľov
21 933
Registrovaných tímov/účastníkov
45 / 152
Najazdených km/účastníka
113,71 km
Koordinátor mesta
Miloslav Drgoň, Ing.arch.
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2017