Hriňová

91,91 km

Celkovo na bicykli

78

Počet jázd

22,98 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 568
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
22,03 km
Koordinátor mesta
Martin Kliment
Telefónne číslo
0903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2017