Humenné

619,14 km

Celkovo na bicykli

227

Počet jázd

154,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Jana Vaľová
Počet obyvateľov
33 660
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 7
Najazdených km/účastníka
110,78 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
057 7863 279
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017