Kežmarok

668,98 km

Celkovo na bicykli

172

Počet jázd

167,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Počet obyvateľov
16 562
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
76,69 km
Koordinátor mesta
Ing. Pavol Fejerčák
Telefónne číslo
0948237271
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017