Kolárovo

4 743,86 km

Celkovo na bicykli

1 640

Počet jázd

1 185,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Árpád Horváth
Počet obyvateľov
10 599
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 53
Najazdených km/účastníka
91,16 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
035/7900924
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017