Komárno

5 391,10 km

Celkovo na bicykli

1 573

Počet jázd

1 347,77 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Ing. László Stubendek
Počet obyvateľov
34 190
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 70
Najazdených km/účastníka
101,88 km
Koordinátor mesta
Ing. Zoltán Bujna
Telefónne číslo
0908133364
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017