Košice

45 537,35 km

Celkovo na bicykli

6 468

Počet jázd

11 384,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
Počet obyvateľov
239 200
Registrovaných tímov/účastníkov
121 / 382
Najazdených km/účastníka
140,04 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
+421 907 900 721
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2017