Levice

32 757,74 km

Celkovo na bicykli

3 892

Počet jázd

8 189,43 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
Ing. Štefan Mišák
Počet obyvateľov
32 998
Registrovaných tímov/účastníkov
44 / 162
Najazdených km/účastníka
204,98 km
Koordinátor mesta
Andrea Havettová
Telefónne číslo
0902918648
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017