Lipany

6 916,75 km

Celkovo na bicykli

1 871

Počet jázd

1 729,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 439
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 90
Najazdených km/účastníka
81,27 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Feltovič
Telefónne číslo
0908 893 751
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017