Liptovský Mikuláš

21 056,79 km

Celkovo na bicykli

3 371

Počet jázd

5 264,20 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Počet obyvateľov
31 461
Registrovaných tímov/účastníkov
43 / 145
Najazdených km/účastníka
174,92 km
Koordinátor mesta
Ing. Gabriel Lengyel
Telefónne číslo
090788937
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2017