Lučenec

4 331,57 km

Celkovo na bicykli

849

Počet jázd

1 082,89 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
28 120
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 34
Najazdených km/účastníka
130,29 km
Koordinátor mesta
Jozefa Šnúriková
Telefónne číslo
047/4307232, 0917392087
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2017