Malacky

16 765,36 km

Celkovo na bicykli

3 092

Počet jázd

4 191,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
17 357
Registrovaných tímov/účastníkov
39 / 130
Najazdených km/účastníka
137,61 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
034 7966 149
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2017