Markušovce

834,20 km

Celkovo na bicykli

130

Počet jázd

208,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Marek Virág
Počet obyvateľov
4 406
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
104,28 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
0948031115
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017