Martin

91 838,56 km

Celkovo na bicykli

17 526

Počet jázd

22 959,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Mgr.art.Andrej Hrnčiar
Počet obyvateľov
54 360
Registrovaných tímov/účastníkov
177 / 623
Najazdených km/účastníka
160,50 km
Koordinátor mesta
Mgr.Monika Zaťkovičová
Telefónne číslo
043/4204237
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2017