Michalovce

1 504,56 km

Celkovo na bicykli

373

Počet jázd

376,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Michalovce
Štatutárny zástupca
Viliam Zahorčák
Počet obyvateľov
39 351
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 22
Najazdených km/účastníka
69,45 km
Koordinátor mesta
Ing. Juraj Berilla
Telefónne číslo
0918876607
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2017