Močenok

517,53 km

Celkovo na bicykli

393

Počet jázd

129,38 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Močenok
Štatutárny zástupca
Roman Urbánik, PaedDr.
Počet obyvateľov
4 305
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
39,03 km
Koordinátor mesta
Lucia Hambálková, Ing.
Telefónne číslo
+421904984780
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017