Moldava nad Bodvou

579,89 km

Celkovo na bicykli

145

Počet jázd

144,97 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Moldava nad Bodvou
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
Počet obyvateľov
11 293
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 24
Najazdených km/účastníka
24,16 km
Koordinátor mesta
Ing. Monika Al Aliová
Telefónne číslo
0917 677 122
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2017