Mostová

57,19 km

Celkovo na bicykli

70

Počet jázd

14,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Mostová
Štatutárny zástupca
JUDr. Tibor Rózsár
Počet obyvateľov
1 595
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 2
Najazdených km/účastníka
28,59 km
Koordinátor mesta
JUDr. Tibor Rózsár
Telefónne číslo
0908971002
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017