Myjava

2 072,99 km

Celkovo na bicykli

357

Počet jázd

518,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Pavel Halabrín
Počet obyvateľov
11 831
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
147,30 km
Koordinátor mesta
Tomáš Marek
Telefónne číslo
034/6907 306
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017