Nemšová

2 911,99 km

Celkovo na bicykli

1 722

Počet jázd

728 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nemšová
Štatutárny zástupca
Ing. František Bagin
Počet obyvateľov
6 350
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 60
Najazdených km/účastníka
51,99 km
Koordinátor mesta
Ing.Elena Bachratá
Telefónne číslo
0917 812 753
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017