Nitra

14 539,17 km

Celkovo na bicykli

2 041

Počet jázd

3 634,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nitra
Štatutárny zástupca
Jozef Dvonč
Počet obyvateľov
77 374
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 99
Najazdených km/účastníka
181,52 km
Koordinátor mesta
Robert Šiška
Telefónne číslo
0376502389
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017