Nová Baňa

6 043,98 km

Celkovo na bicykli

1 043

Počet jázd

1 510,99 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. Ján Havran
Počet obyvateľov
7 415
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 41
Najazdených km/účastníka
147,41 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
045/67 82 885
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2017