Nováky

1 633,90 km

Celkovo na bicykli

132

Počet jázd

408,48 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
Daniel Daniš
Počet obyvateľov
4 230
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 7
Najazdených km/účastníka
247,98 km
Koordinátor mesta
Milan Oršula
Telefónne číslo
0940636385
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017