Nové Zámky

12 190,28 km

Celkovo na bicykli

3 259

Počet jázd

3 047,57 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
Počet obyvateľov
38 486
Registrovaných tímov/účastníkov
33 / 112
Najazdených km/účastníka
114,14 km
Koordinátor mesta
Ing. Mária Skalová
Telefónne číslo
0356401285
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017