Partizánske

808,33 km

Celkovo na bicykli

137

Počet jázd

202,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
22 999
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 6
Najazdených km/účastníka
223,55 km
Koordinátor mesta
Ing. Peter Minárik
Telefónne číslo
038/5363036
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017